ASD

ASD (autism spectrum disorder) to szerokie spektrum zaburzeń autystycznych. Autyzm dziecięcy (autyzm wczesnodziecięcy, autyzm głęboki, zespół Kannera, ang. autistic disorder, childhood autism, łac. autismus infantum) – złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych. Alienacja chorych w świecie własnych przeżyć sprawiła, że zaburzenie to nazwano autyzmem, od stgr. αὐτός (autós), co oznacza „sam” Przyczyna autyzmu nie została do tej pory jednoznacznie odkryta i opisana. Jednak zapadalność na autyzm rośnie w ostatnich latach w zastraszającym tempie. Według najnowszych badań autyzm jest zaburzeniem wieloczynnikowym – co oznacza, że różne czynniki - środowiskowe (w szczególności toksyny środowiskowe), niedobory witamin i minerałów, zaburzenia metabolizmu, a także podatność genetyczna i wiele innych. sumują się i kumulują prowadząc do zaburzeń nazywanych spektrum autyzmu.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
EDUKACJI, TERAPII I WSPOMAGANIA
DZIECI Z ASD "UNLOCK"
ul. Bazyliowa 12A/7 
51-180 Wrocław
Dolnośląskie

NUMER KONTA:
12 1020 5242 0000 2302 0367 9214
KRS: 0000594935
NIP: 8992780530
REGON: 363454582
Tel.: +48 785 529 679