FUNDACJA PSYCHOBIOLOGII SUBKOMÓRKOWEJ

Fundacja Psychobiologii Subkomórkowej została powołana, aby promować i wspomagać rozwój metody psychobiologii subkomórkowej w oparciu o wyniki badań Institute for the Study of Peak States (ISPS), promować wiedzę i rozwój innowacyjnych technik terapeutycznych wypracowanych przez ISPS poprzez działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, wydawniczą, popularyzatorską, opiniotwórczą i ekspercką, systematyzować, archiwizować, chronić patentowy dorobek badawczy ISPS. Najważniejszym celem fundacji jest podnoszenie kondycji zdrowotnej i jakości życia dzieci oraz osób dorosłych. Aktualnie zajmujemy się realizacją projektu naukowo-badawczego, którego celem jest sprawdzenie efektywności działania technik ISPS u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera. Mamy nadzieję, że rezultaty naszych badań przyczynią się do poprawy jakości życia osób dotkniętych tymi chorobami.

More in this category: « SZKOŁA PODSTAWOWA W LEGNICY

KONTAKT

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
EDUKACJI, TERAPII I WSPOMAGANIA
DZIECI Z ASD "UNLOCK"
ul. Bazyliowa 12A/7 
51-180 Wrocław
Dolnośląskie

NUMER KONTA:
12 1020 5242 0000 2302 0367 9214
KRS: 0000594935
NIP: 8992780530
REGON: 363454582
Tel.: +48 785 529 679