We wrześniu 2014 rozpoczęła swoją działalność Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Dar Losu” w Legnicy założona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi „Dar Losu”. Założenie szkoły była to inicjatywa rodziców dzieci z autyzmem, dla których z różnych powodów nie było miejsca w innych placówkach edukacyjnych. Szkoła została adresowana dla dzieci z różnym spektrum autyzmu, gdyż obecny system oświatowy nie jest wspierający dla rozwoju tych dzieci. Rok później powołane zostało Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Terapii i Wspomagania dzieci z ASD "Unlock", które założyło Szkołę Podstawową we Wrocławiu. Szkoła w Legnicy i we Wrocławiu to pierwsze w Polsce szkoły o holistycznym charakterze, działające w oparciu o filozofię Handle, która pozwala dostosować program do specjalnych potrzeb edukacyjnych tych dzieci.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
EDUKACJI, TERAPII I WSPOMAGANIA
DZIECI Z ASD "UNLOCK"
ul. Bazyliowa 12A/7 
51-180 Wrocław
Dolnośląskie

NUMER KONTA:
12 1020 5242 0000 2302 0367 9214
KRS: 0000594935
NIP: 8992780530
REGON: 363454582
Tel.: +48 785 529 679